Πρόσκληση σε ανοιχτό διάλογο: Κατεστημένο - τι είναι και πως το αλλάζουμε