Πρακτικά Συνάντησης Ιανουαρίου

Ενημέρωση για εκδηλωση Διαφάνειας

  • 29/01/2014 Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση
  • Ενημέρωση απο τον συντονιστή Έρικ Σιουκούρογλου

 

Ενημέρωση για θέματα οριζόντιας ψηφοφορίας

  • Ενημέρωση απο Ανδρεα Σωσειλο

 

Θέμα για φιλανθρωπίας/εθελοντισμός

 

 

Διαδικαστικά - Λογιστικά

  • Το ταμείο έχει περίπου 924 ευρώ  
  • Η νέα συνδρομή ειναι 10 ευρώ
  • Οι καταστάσεις λογαριασμών θα γίνονται δωρεάν απο τους λογιστές Ιωάννου&Θεοδούλου