Συνεδρία Πέμπτη 09/01/14

Η επόμενη συνεδρία θα γίνει την Πέμπτη 090/1/14 στις 6:00 μμ στα γραφεία της Future Worlds Center, Προμηθέως 5, Λευκωσία. 

Οι συνεδριάσεις της Ελευθερίας είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη και φίλους της κίνησης.