ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Πλατφόρμα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ με θέμα

 

«Η χρηματοδότηση των κομμάτων  και η σημασία αποτελεσματικού ελέγχου στο πολιτικό χρήμα»

 

Τετάρτη, 29/1/2014,  6.30μμ ( διάρκεια 1 ½ ωρα)

Κεντρικά γραφεία Ελληνικής Τράπεζας, Αίθουσα εκδηλώσεων, γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος.

 

Θα συζητηθεί η πρόταση τροποποίησης του Περι Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 στη βάση των συστάσεων GRECO που υπέβαλε η  Πλατφόρμα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!

Η συζήτηση θα είναι τύπου «Αγορά του Δήμου», ανοικτός διάλογος.

H πλήρης πρόταση στο www.diafaniatora.com