Ιδρυτική Διακήρυξη 19 Ιουνίου 2012

Μισό αιώνα από την εγκαθίδρυση της πρώτης ανεξάρτητης δημοκρατίας στην ιστορία του νησιού μας βιώνουμε μια βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση. Η Κυπριακή κοινωνία συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται να επανα-νοηματοδοτήσουμε τις αξίες μας. Να αλλάξουμε την γενικότερη νοοτροπία που διαπερνά το δημόσιο βίο. Χρειάζεται ανανέωση του πολιτικού συστήματος, βαθιές τομές και γενναίες μεταρρυθμίσεις στην δημόσια διοίκηση, προσδιορισμός ενός σύγχρονου μοντέλου αειφόρου οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης.   

Αντιμετωπίζουμε την πρόκληση όπως περάσουμε μέσα από τις δυσκολίες σε μια νέα κατάσταση πραγμάτων με προοπτική. Οι πολίτες αναγνωρίζουν τις ευθύνες τους και για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ενεργοποιούνται ισχυρά κοινωνικά ρεύματα.

Ως πολίτες αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Αν το θελήσουμε πολύ και πολλοί, στο χέρι μας είναι να χαράξουμε μια νέα, σύγχρονη, δημιουργική πορεία.

Σήμερα 19 Ιουνίου 2012 και για όσο υπάρχει ανάγκη και θέληση ξεκινούμε αγώνα ήρεμο, διαλεκτικό, αποφασιστικό να αφυπνίσουμε Αξίες που προάγουν την Πρόοδο και την Περηφάνια για αυτή τη γενιά και τις γενιές που μας ακολουθούν. Για το άτομο, για την κοινωνία, για την Κύπρου μας.

Η "Ελευθερία" είναι Συντονισμένη Πρωτοβουλία Πολιτών για Πρόοδο και Περηφάνια. Θα ερωτούμε, θα ερευνούμε, θα προτείνουμε. Θα δρούμε με τρόπο ήρεμο, διαλεκτικό και αποφασιστικό για το δικαίωμα της Κύπρου και των Κυπρίων να περάσουμε σε μια νέα εποχή Αναγέννησης και Δημιουργίας.

Η πρωτοβουλία μας θέλει να δημιουργήσει και να προωθήσει Πολιτική η οποία να υπηρετεί την Ελευθερία και την Αλήθεια. Σκοπός μας η έγκυρη πληροφόρηση, ο γνήσιος πολιτικός διάλογος και κυρίως η δράση ώστε να ενδυναμωθούν οι πολίτες. H δράση μας υπερβαίνει την Αντίθεση---επιδιώκουμε τη Σύνθεση που ανοίγει προοπτικές.

Στην Ιδρυτική Διακήρυξη διατυπώνονται οι Αξίες που  εμπνέουν τις συμπεριφορές μας, ο ιδιαίτερος Χαρακτήρας που υιοθετούμε, τα Πρότυπα που καθοδηγούν τη δράση μας, οι  Σκοποί και τα Μέσα της Πρωτοβουλίας μας. 

Οι Αξίες μας

 

Ελευθερία. Είναι η ζωτική ανάγκη του ανθρώπου, την οποία επιλέγουμε να αποτελεί πηγή έμπνευσης και κινητοποίησης της Πρωτοβουλίας μας. Θέλουμε την Ελευθερία να απλώνεται πέρα από τα βασικά δικαιώματα σε ουσιαστικές πολιτικές ελευθερίες για απόκτηση επιρροής και αξιωμάτων στους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς της χώρας, ελευθερία επιλογής επαγγέλματος σε ένα περιβάλλον που προσφέρει ευκαιρίες, συνθήκες ευημερίας, κοινωνικές βάσεις για αυτοεκτίμηση και αυτοπραγμάτωση, εγγύηση της διαφάνειας και ασφάλεια.

Η Ελευθερία είναι αξία με την οποία μετρούμε την κοινωνική πρόοδο αλλά και εργαλείο για κοινωνική πρόοδο. Ενδυναμώνει του πολίτες για να  ζήσουν τη ζωή που οι ίδιοι θεωρούν ότι έχει νόημα, τους εφοδιάζει με ικανότητες που τους επιτρέπουν να εξαλείφουν τις αδικίες. Ελευθερία σημαίνει σεβασμός της ιδιαιτερότητας του κάθε ατόμου από το ίδιο, τους άλλους και την πολιτεία. Την ίδια στιγμή προσκαλεί το άτομο και την κοινωνία να δημιουργήσει θεσμούς που προάγουν μια Πολιτεία Δίκαιη προς τον εαυτό της και τους πολίτες της. Ο Ελεύθερος άνθρωπος έχει χρέος να αξιοποιεί υπεύθυνα τις ελευθερίες για κοινωνική βελτίωση. Αυτό είναι και το δικά μας χρέος. Αναλαμβάνουμε λοιπόν με την Πρωτοβουλία μας ευθύνη για την Αναγέννηση που θέλουμε να δούμε στην κοινωνία μας.

 

Η Αλήθεια καθοδηγεί τις αναζητήσεις μας. Γι’ αυτό δηλώνουμε την ανεξαρτησία μας από πάγιες ιδεολογίες και πεποιθήσεις. Την αποδέσμευσή μας από κάθε προκατάληψη και εμμονή που στέκουν εμπόδιο στην ανάπτυξη νέων ιδεών και την πρόοδο των ανθρώπων. Αναζητούμε την αλήθεια μέσα από τον γνήσιο διάλογο, την κατανόηση της διαφορετικότητας και την σύνθεση των αντιθέσεων.

 

H εποχή του «αλάθητου» και της μιας ορθής λύσης πέρασε στο παρελθόν. Σήμερα καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε ένα δυναμικό περιβάλλον σύνθετων αλληλεξαρτήσεων με πλούτο πρωτότυπων επιλογών, τις οποίες θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε και να προσαρμόσουμε σε ευμετάβλητα δεδομένα. Χρειάζεται λοιπόν να ξαναβρούμε τη διάθεση να σκεφτόμαστε ριζοσπαστικά και να τολμούμε να χρησιμοποιήσουμε το νέο. Να διερευνούμε συστηματικά και αναθεωρούμε όταν χρειάζεται τους θεσμούς, τις πρακτικές και τους εμπεδωμένους τρόπους λειτουργίας της κοινωνίας μας. Αυτό απαιτεί Δημιουργικότητα για να αντιμετωπίζουμε τα θέματα που μας απασχολούν με ορθολογισμό, από διαφορετικές οπτικές γωνίες, να συνθέτουμε τις αντιθέσεις και να επινοούμε εναλλακτικές λύσεις για κάθε πρόβλημα.

Η δημιουργικότητα προϋποθέτει εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη ευδοκιμεί όπου υπάρχει Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή. Η αυστηρή ματιά της συνδέει ισότιμα όλους τους πολίτες μιας κοινωνίας, η οποία σέβεται τον εαυτό της και την υπόσχεσή της για ισοπολιτεία. Ίσες ευκαιρίες, ίσα δικαιώματα, ίσες ευθύνες αναπτύσσουν το αίσθημα εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ των μελών της Πρωτοβουλίας μας όσο και με τους φίλους και συνεργάτες.

Σε ό,τι κάνουμε αναζητούμε την ουσία, διευκολύνουμε διαδικασίες, ενθαρρύνουμε την κατανόηση. Η Απλότητα απαιτεί χρόνο και ενέργεια αλλά φροντίζουμε να χαρακτηρίζει την κάθε μας δράση. Είναι απλό; Μπορεί να γίνει ακόμα πιο απλό; Αυτά τα ερωτήματα μας καθοδηγούν στο να αναζητούμε συνεχώς την ουσία. 

 

 

 

 


 

 

Ο Χαρακτήρας μας

 

Πώς η Πρωτοβουλία μας θα υπηρετήσει αυτό τον σκοπό; Σαφές Όραμα, Επιστημονική Έρευνα και Μελέτη, Δημιουργική Διαλεκτική με στόχο την ανάδειξη πληθώρας έγκυρων επιλογών που η κοινωνία και η πολιτεία καλούνται να εξετάσουν. Και όταν η επιλογή οριστεί φροντίζουμε να μη μείνει στο χαρτί αλλά να μεταφραστεί σε πρόταση πολιτικής και να γίνει βίωμα καθημερινό μέχρι να έρθει η ώρα να δώσει τη θέση της σε άλλη. Αναγνωρίζουμε ότι αναχρονιστικές νοοτροπίες δύσκολα δίνουν τη θέση τους σε νέες ιδέες. Μαζί με την Υπομονή και την Επιμονή η Πρωτοβουλία μας θεσμοθετεί Συστηματικό Έλεγχο της προόδου κάθε επιλογής.

Τι θα χαρακτηρίζει την Πρωτοβουλία μας; Καίριες Ερωτήσεις και Δημιουργική Συνεργασία. Δεν είμαστε ένα κλειστό κύκλωμα αλλά ανοικτό δυναμικό δίκτυο το οποίο εξασφαλίζει φρεσκάδα, ζωντάνια και ενδιαφέρον στην έρευνα της Αλήθειας. Θέτουμε λοιπόν τις Καίριες Ερωτήσεις και προσκαλούμε σε δημιουργική συνεργασία άτομα, επιστημονικούς φορείς και άλλα οργανωμένα, κοινωνικά σύνολα να συνεισφέρουν με τις ιδέες και γνώσεις τους. Καταλήγουμε σε πρακτικές επιλογές και την ίδια στιγμή καθορίζουμε δείκτες προόδου της υλοποίησης τους.

Δεν αναγνωρίζουμε οπαδούς ή αντιπάλους αλλά μόνο Φίλους. Ο καθένας, η καθεμιά μας διεκδικεί την Ελευθερία με το δικό του/της τρόπο. Ο καθένας, η καθεμιά μας είναι ηγέτης της ζωής του/της. Σεβόμαστε την εγκυρότητα του “άλλου” και του “διαφορετικού”. Έτσι τρέφουμε την δημιουργική, πολυπρόσωπη ενότητα και την παραγωγική, ατομική υπευθυνότητα.

Φροντίζουμε κάθε μας Σχέση να χαρακτηρίζεται από Ενδυνάμωση και Δικαιοσύνη. Ο καθένας που έρχεται σε επαφή με την Πρωτοβουλία μας ενθαρρύνεται να νιώσει υπεύθυνος αλλά και ενδυναμωμένος. Το μήνυμα που εισπράττει ως Φίλος της Πρωτοβουλίας Ελευθερία είναι “Μετρώ για την Πρόοδο και την Περηφάνια της Κύπρου”.

Παραμένοντας σταθεροί στις Αξίες και πιστοί στον Χαρακτήρα μας θα δούμε χαμόγελο Περηφάνιας για τον εαυτό μας και την Κύπρο μας. Όχι όμως της Περηφάνιας που γεννά υπεροψία αλλά της περηφάνιας που πηγάζει από ένα βαθύ αίσθημα αυτοπεποίθησης οτι ως άτομα και ως κοινωνία μπορούμε να επιτυγχάνουμε τους προσωπικούς και συλλογικούς μας στόχους. Η Περηφάνια που υπηρετούμε δεν εξαγοράζεται ούτε την αντλούμε από τα λόγια μας. Κερδίζεται με δράση, την αντλούμε από τα επιτεύγματά μας. Πηγάζει από βαθιά αυτογνωσία και αυθεντικό αίσθημα ταυτότητας, αυτοεκτίμησης και αξιοπρέπειας.

 
Τα Αρχέτυπα μας

 

Σοφία και Θάρρος είναι τα αρχέτυπα μας.  

 

Επιζητούμε τον ανεξάρτητο και αδέσμευτο στοχασμό. Επιδιώκουμε να αποτελούμε πηγή γνώσης και δημιουργίας. Με αυτοπεποίθηση, αυτοπειθαρχία, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα γινόμαστε αξιόπιστοι. Η Σοφία είναι ελεύθερη προκαταλήψεων, διαλύει τη σύγχυση και την αμφιβολία, τολμώντας να αποκαλύψει την Αλήθεια. Καθοδηγούμαστε από την επιθυμία να κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε τον κόσμο και τα προβλήματα του. Και έχουμε πίστη στην δύναμη των ανθρώπων να μάθουν και να αναπτυχθούν με τρόπους που μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο, να επιτύχουμε την αναγέννηση της κοινωνίας μας.

 

Αναγνωρίζουμε ότι ο κοινωνικός μετασχηματισμός, η ρήξη με αναχρονιστικές νοοτροπίες και καταπιεστικά κατεστημένα απαιτεί Θάρρος. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε με Θάρρος για την Ελευθερία και την Αλήθεια. Αυτό προϋποθέτει αυτοπεποίθηση και αυτοπειθαρχία, ανεπτυγμένο αίσθημα δικαιοσύνης, υπομονή και επιμονή για να υπερνικούμε αντιξοότητες και προκλήσεις. Αφού Ερωτήσουμε και Ερευνήσουμε τότε Προτείνουμε. Δεν σταματούμε όμως στην πρόταση. Δραστηριοποιούμαστε αποφασιστικά και μεθοδικά, και επιδιώκουμε να εμπνεύσουμε για επιτυχία.

Σκοποί και Μέσα

 

Οι σκοποί της πρωτοβουλία μας είναι:

  • Η προώθηση και συντήρηση γνήσιου πολιτικού διαλόγου, που να καθοδηγείται από την επιθυμία για κατανόηση της κοινωνίας, του κόσμου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
  • Η προώθηση της κριτικής σκέψης, της ελευθερίας του λόγου και της δημόσιας διαβούλευσης, της θετικής στάσης και της δημιουργικότητας στη βάση των αρχών της ανοιχτής κοινωνίας.

  1. Η παρέμβαση στα μεγάλα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα του τόπου με στόχο τον εξορθολογισμό στην αντιμετώπιση τους. 
  2. Η προώθηση καινοτόμων ιδεών, εισηγήσεων και πρακτικών που να έχουν σημαντική επίδραση και να προσφέρουν λύσεις σε σημαντικά προβλήματα ή να ενθαρρύνουν άλλους προς αυτό τον σκοπό..
  3. Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του κράτους με τη δημιουργία μιας νέας ισορροπίας με την κοινωνία των πολιτών.
  4. Η συμβολή στην μεταρρύθμιση του πολιτικο-διοικητικού συστήματος  της χώρας ώστε να ανταποκρίνεται με ορθολογισμό και αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, για πρόοδο και αειφορία.
  5. Ο προβληματισμός για την δημιουργία σύγχρονων και ευφυών θεσμών.
  6. Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης στο σχεδιασμό και την οργάνωση της λειτουργίας του κράτους, και στην εν γένει εθνική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής διαδικασίας.
  7. Η ανάδειξη του ενεργού ρόλου του πολίτη στην εκπλήρωση της δημοκρατίας και η διατήρηση του δημόσιου χώρου ως χώρου επικοινωνίας και διαλόγου των πολιτών.
  8.  Η άσκηση επιρροής στην λήψη πολιτικών αποφάσεων με την δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. 

 

 

 

 

Τα μέσα για να επιτύχουμε τους σκοπούς μας είναι:

1.    Συνεργατική δράση σε στρατηγικούς άξονες με απτούς δείκτες προόδου που να μπορούν να γίνουν σημείο αναφοράς.  

 

2.    Διενέργεια ερευνών και μελετών, διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων και συζητήσεων, έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων και πολιτικών αναλύσεων καθώς και ανακοινώσεις στον τύπο, συνεντεύξεις και παρεμβάσεις στα ΜΜΕ και τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα.

 

3.    Δημιουργία ανοικτών δυναμικών δικτύων συνεργασίας με αντίστοιχα Σωματεία, Ιδρύματα και Ενώσεις προσώπων στην Κύπρο και το εξωτερικό.

 

4.    Διατύπωση ή/και προώθηση ολοκληρωμένων προτάσεων πολιτικής.

 

5.    Δημόσια διαβούλευση με ευρεία συμμετοχή των πολιτών και οργανωμένων ομάδων.

 

6.    Χρησιμοποίηση κοινωνικών δικτύων και επαφές με και άσκηση επιρροής σε πολιτειακούς θεσμούς.

 

7.    Ενθάρρυνση δημιουργίας ομάδων πίεσης 


 

 

Η Οργάνωση μας

 

Ο οργανισμός μας είναι αποκεντρωτικός και δημοκρατικός. Οι άνθρωποι του συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και έχουν τις γνώσεις για να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.

 

Ο οργανισμός μας αποσκοπεί να δημιουργεί καινοτομίες που να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας, να επιλύουν σημαντικά προβλήματα ή να ενθαρρύνουν άλλους προς τον σκοπό αυτό.