ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

στη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

 

Κοινές θέσεις οργανώσεων και ομάδων πολιτών 

 

 

Επικοινωνία:                                                                                        Ημερομηνία 05/11/2012

Cy.eleftheria@gmail.com

info@polites-mprosta.org

info@transparencycyprus.org

 

 

Συντονισμένες ομάδες πολιτών και ΜΚΟ ζητούν διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων. 

Χωρίς  εκπτώσεις και συμβιβασμούς η υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων

Η διαφθορά ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την κατάσταση της οικονομίας σήμερα. Η παραοικονομία της Κύπρου –προϊόν της διαφθοράς- εκτιμάται σε σχεδόν 30% του ΑΕΠ. Η διαφθορά είναι υπεύθυνη για την οικονομική κρίση μαζί με τα δημόσια οικονομικά και τις τράπεζες. Μειώνει την ανταγωνιστικότητα, αυξάνει την αβεβαιότητα, φθείρει τον κοινωνικό ιστό, εκτρέφει την απαξίωση της πολιτικής. Στην κατάταξη της Διεθνούς Διαφάνειας κατέχουμε την 30η θέση, που είναι απαράδεκτη μεταξύ χωρών που βρίσκονται ψηλά στον δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.    

Με την ευκαιρία της συζήτησης στην Βουλή των Αντιπροσώπων του Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2011 προσφέρεται η ευκαιρία για να περιορίσουμε τη διαφθορά στην χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.

Εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης  από την ομάδα των Κρατών Κατά της Διαφθοράς (GRECO report) εδώ και χρόνια προειδοποιεί για τα προβλήματα του υφιστάμενου νομικού πλαισίου αναφορικά με το πιο πάνω θέμα. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις και να εξαλείψουμε φαινόμενα διαφθοράς  από την πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας. H μη κυβερνητική οργάνωση Διαφάνεια Κύπρος, παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας, η πρωτοβουλία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-για Πρόοδο και Περηφάνια» και η ομάδα ανεξάρτητων πολιτών «Πολίτες Μπροστά» ζητούμε όπως υιοθετηθούν αυτούσιες οι εισηγήσεις της έκθεσης GRECO:

  1. Οι εισφορές στα πολιτικά κόμματα πέραν των 100 ευρώ να είναι επώνυμες. Διαφορετικά δημιουργούνται αδιαφανείς εξαρτήσεις των εκπροσώπων της λαϊκής βούλησης από ανώνυμα συμφέροντα.
  2. Οι εισφορές πέραν των 100 ευρώ να διακινούνται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Διαφορετικά, η κυκλοφορία σημαντικών ποσών σε ρευστό δημιουργεί συνθήκες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

3.    Τα οικονομικά των κομμάτων να ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και να δημοσιοποιούνται. Τα χρήματα των πολιτικών κομμάτων --είτε προέρχονται από την κρατική χρηματοδότηση είτε από ιδιώτες-- οφείλονται στην ενδυνάμωση που δίνουν οι πολίτες στα κόμματα με την ψήφο τους. Αφορούν επομένως πόρους του φορολογούμενου και δεν μπορεί να δαπανιούνται με αδιαφανείς μεθόδους. Επομένως η ετήσια έκθεση του κάθε πολιτικού κόμματος πρέπει να δημοσιοποιείται.

  1. Να μην επιτρέπονται χορηγίες από μη πολίτες της Δημοκρατίας ή εταιρείες που ελέγχονται από άλλα κράτη ή από μη πολίτες της Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα, με τις προοπτικές αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου δημιουργούνται συνθήκες διαπλοκής συμφερόντων.

5.    Ο νόμος να προβλέπει αποτρεπτικές ποινές και μηχανισμούς εφαρμογής. Διαφορετικά ο νόμος παραμένει ανενεργός όπως ήδη παρατηρεί η έκθεση  GRECO για υφιστάμενες πρόνοιες του.

Αυτές είναι οι θεμελιώδεις απαιτήσεις για διαφάνεια στην χρηματοδότηση των κομμάτων. Επιπρόσθετα το ύψος της κρατικής χορηγίας προς τα πολιτικά κόμματα αλλά και ο τρόπος κατανομής πρέπει να ρυθμίζεται δια νόμου και να μην αφήνεται σε αδιαφανείς διευθετήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Επισημαίνεται επίσης ότι η διαδικασία συζήτησης του θέματος στην Βουλή δεν ακολούθησε τις θεσμοθετημένες διαδικασίες όπου οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν και να έχουν πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων. Η συζήτηση μεταφέρθηκε σε άτυπη ad hoc επιτροπή τα πρακτικά της οποίας είναι ΑΠΟΡΡΗΤΑ.

Η τροποποίηση της νομοθεσίας πρέπει να γίνει μετά από δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες. Η ψήφιση νομοθεσίας χωρίς να ακουστούν οι απόψεις των πολιτών δεν συνάδει με την δημοκρατική παράδοση που ως χώρα οφείλουμε να καλλιεργούμε. Ως πολίτες ζητούμε να ακουστεί η άποψη μας και να εφαρμοστούν χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς οι εισηγήσεις των ευρωπαϊκών θεσμών. 

 

Οργανώσεις Πολιτών

Διαφάνεια Κύπρου

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Για Πρόοδο και Περηφάνια

 

Πολίτες Μπροστά