Επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και αρχηγούς κομμάτων για την έκθεση GRECO

Νέα ενημέρωση 11/07: Η επιστολή που έχει αποσταλεί στον πρόεδρο της βουλής απο την Πλατφόρμα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ βρίσκεται στο τέλος αυτού του άρθρου.

Κυκλοφόρησε η Έκθεση της Επιτροπής GRECO  του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Διαφάνεια στα Οικονομικά των Κομμάτων ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2013. Η έκθεση εκδίδεται μόλις τρεις μήνες μετά την αναθεώρηση του σχετικού νόμου από την Κυπριακή Βουλή.

Η ¨Έκθεση σημειώνει μεν  πρόοδο σε κάποια σημεία της νομοθεσίας, ωστόσο, το γενικό συμπέρασμα δεν μας τιμά ως χώρα. Η πρώτη παράγραφος των συμπερασμάτων δηλώνει απερίφραστα οτι δεν έχουν υιοθετηθεί τρεις από τις εισηγήσεις της Επιτροπής GRECO ενώ δύο έχουν υιοθετηθεί αποσπασματικά. Μόνο μία εισήγηση έχει υιοθετηθεί ικανοποιητικά. Παρατίθεται αυτούσιο το Συμπεράσμα παρ. 55: 

“With respect to Theme II – Transparency of Party Funding, recommendation iv has been implemented satisfactorily, recommendations i and v have been partly implemented and recommendations ii, iii and vi have not been implemented».

 

Η αποτυχία μας να ανταποκριθούμε θα ήταν ίσως κατανοητή αν επρόκειτο για δύσκολα και πολύπλοκα θέματα για τα οποία δεν έχουμε εμπειρογνωμοσύνη να χειριστούμε. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι άλλη. Ομάδες πολιτών, με την συμμετοχή έγκριτων νομικών και πανεπιστημιακών, είχαν υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας για ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις εισηγήσεις GRECO

Έχουμε στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής και αρχηγούς κομμάτων. Θα βρίσκεται σύντομα αναρτημένη εδώ.

Η πλήρης έκθεση GRECO για την Κύπρο.

 

Απαιτούμε ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! Υπογράψτε εδώ.